Manşet

Bodrum Belediye Meclisinin 7 Nisan’da Toplanıyor

Komisyon Üyeleri Seçilecek

 

Bodrum Belediyesinin 2021 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.04.2021 Çarşamba günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bu ay ki meclis gündemi şu şekilde:

1- 03.01.2020 Tarih ve 2020-4 sayılı Meclis Kararında belirtilen yerlere ek olarak Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğindeki şartları taşıyan işletmelere, İdarece yapılacak değerlendirilmede uygun bulunması durumunda canlı müzik izni verilmesine ilişkin, İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonunca alınan 29.03.2021 tarih ve 2021/1 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.

2- İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi sınırında kalan “Elmadağ Caddesi” isminin “George BASS Caddesi” olarak değiştirilmesi talebine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 22.03.2021 tarih ve 2021/6 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İlçemiz Gölköy Mahallesinde bulunan parka “Birsen ve Fahrettin Avcı Parkı” ismi verilmesi talebine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 22.03.2021 tarih ve 2021/5 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince, Mahalli İdareler seçimlerine kadar görev yapacak olan “Meclis Başkanlık Divanının” belirlenmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi.

6- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İşgaliye Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Şeffaflık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

13-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “ Turizm Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

14-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Cadde ve Sokak İsimlerini  Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

15-5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Tahsil Yardım Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

16- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “ Gençlik ve Spor Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.

17- 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi.

18- 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (II) Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi.

19- Belediyemizde Teknik Hizmetler Sınıfında 3. derece 13500 unvan kodlu Peyzaj Mimarı kadrosunda  çalıştırılan iki adet tam zamanlı sözleşmeli  Peyzaj Mimarının, 05.02.2021 tarih ve 2021-21 sayılı meclis kararı ile belirlenen net aylık ücretinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihinde yayımlanan 5 Sıra No’lu Genelgesinde belirtilen taban ücret üzerinden yeniden belirlenmesinin görüşülmesi.

20- Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

21- Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

22- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, 05.02.2021 tarih ve 2021-24 sayılı Meclis Kararı ile kapatılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2021 mali yılı gider bütçesinin , Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2021 mali yılı gider bütçesine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

23- Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Akıllı Atık Toplama ve Kent  Temizliği  Sisteminin, İlçemizin muhtelif mahallelerinde yaygınlaştırılması amacı ile “Akıllı Atık Toplama ve Kent  Temizliği Yönetimi Kapsamında Araç ve Yeraltı/Yerüstü Çöp Konteynırı Kiralanması Hizmet Alım İşinin”  gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 67. maddesi gereğince görüşülmesi.

24-  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 275 ada, 5 parselde kayıtlı, 93,83 m² alan üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesince Terfi Merkezi (Atıksu Pompa İstasyonu) kurulması planlandığından, söz konusu taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsisi/devri talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e-15/h ve 75/d maddeleri gereğince  görüşülmesi.

25- “Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesi (Aspat Kalesi ve Çevresi – Pamuklu Tepe ve çevresi-Termera Antik Kenti ve çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı” sınırları içerisinde sosyal teknik altyapı alanı olarak planlı mera alanlarının sosyal ve teknik altyapı alanı olarak kullanılabilmesi için Mera Kanununun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılması teklifinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesi gereğince görüşülmesi.

26- Bodrum Belediyesinde faaliyete geçen Bodrum Kadın Danışma Merkezine  “Derya Büyükkuşoğlu Bodrum Kadın Danışma Merkezi” adı verilmesi şartı ile tüm tadilat masraflarının Derya BÜYÜKKUŞOĞLU tarafından karşılanması talebinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/n maddesine istinaden görüşülmesi.

27- Ali USTAOĞLU isimli şahsın sahibi olduğu “Faset Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.” bünyesindeki hisselerinin tamamını, Belediyemize karşılıksız bağışı ile ilgili talebinin ve bununla ilgili Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/i ve 38/l maddeleri gereğince görüşülmesi.

28- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait  2021 mali yılı gider bütçesinden Toplam 175.000,00-TL alınarak, İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 2021 mali yılı gider bütçesine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

29- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, Bodrum Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu