GündemManşet

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISI BU PERŞEMBE…

Bodrum Belediyesinin 2020 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.08.2020 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. 15 Maddelik gündem de önceki toplantılarda komisyonlara havale edilen önemli konular görüşülecek.

Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantı gündemi şöyle:

1- Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/54 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  İlçemiz Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkii, 199 ada 7 parselde Trafo Alanı ve Enerji Nakil Hattı (Yeraltı ENH) Amaçlı 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği teklifine ilişkin alınan 23.07.2020 tarih ve 2020/7 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

2- Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/55 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 23.07.2020 tarih ve 2020/8 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

3- Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/56 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Yahşi Mahallesi, 120 ada, 5 parselin Kentsel ve Bölgesel Spor Alanı olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanununun 14’üncü maddesi gereği tahsis amacı değişikliği yapılmasına ilişkin alınan  23.07.2020 tarih ve 2020/9 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

4-  Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/75 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Mülkiyeti Belediyemize ait olan,  İlçemiz Konacık (Çırkan) Mahallesi, 259 ada 6 parsel numarasında kayıtlı 2.793,44 m² yüzölçümlü taşınmazın, fizik tedavi, rehabilitasyon, çok amaçlı sağlık ve tedavi hizmetleri vermek amacı ile Bodrum Sağlık Vakfına tahsisi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca ortak hizmet kapsamında kullanılması teklifine ilişkin alınan 23.07.2020 tarih ve 2020/10 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

5- Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/76 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Mumcular Mahallesinde kurulmuş olan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) faaliyetlerinin desteklenmesi için, kooperatif ana sözleşmesinde belirlenen sınırlar içinde kalmak üzere, ayni veya nakdi sermaye koyarak ortak olmak için, söz konusu üyeliği gerçekleştirmeye, sermaye taahhüt etmeye ve taahhüt edilen sermayeyi ödemeye, pay akçeleri sürmeye, temsilciler seçmeye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yoluyla Cumhurbaşkanlığı Makamına yazışmaları yapmaya ve diğer ilgili kurumlar ile koordinasyon kurmak veya kurdurmak üzere  Belediye Başkanı Ahmet  ARAS’ a yetki verilmesine ilişkin alınan 28.07.2020 tarih ve 2020/4 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

6- Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/79 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bodrum’ un ekonomik, sosyal, kültürel durumunun tespit edilerek,  Ekonomik Kent Envanterinin hazırlanmasına ilişkin alınan 23.07.2020 tarih ve 2020/11 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

7- Belediye Meclisinin 02.07.2020  tarih ve 2020/81 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen,  Karayolları Genel Müdürlüğünün yapmayı planladığı, Bodrum Çevreyolu Projesi ( Yalıkavak, Dağbelen, Yaka, Ortakent, Dereköy’ü kapsayan ) ile ilgili Bodrum halkının, siyasi partilerin ve sivil toplum  örgütlerinin bilgilendirilmesi, bu yolun Bodrum’a ve çevreye olan etkilerinin görüşülmesine ilişkin alınan 23.07.2020 tarih ve 2020/12 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

8-İlçemiz Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Ekoturizm  Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

9-Bodrum Belediyesi Meclisinin almış olduğu  17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı “2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne” ilişkin kararda geçen, “  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ücret Tarifesindeki Heredot Kültür Merkezi Fuar Alanı (2200 m²) üst kat Günlük Kullanım Ücretinin” yeniden değerlendirilmesi teklifinin görüşülmesi.

10-Bodrum Belediyesi ile Muğla İli Milas Belediyesinin kardeş şehir olunmasının görüşülmesi.

11- “Belediye Başkanları İklim Sözleşmesini” imzalamak; iklim değişikliği ile mücadele kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan  projeler ile  yürütülecek iş ve işlemlerde Bodrum Belediyesini  temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ın yetkili kılınmasının görüşülmesi.

12- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin,  11. maddesinin 1. bendine istinaden,  Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan Sağlık Hizmetleri  Sınıfında yer alan 6. derece “Sağlık Teknikeri” kadrosunun, 5. derece “Sosyal Çalışmacı” kadrosu ile değiştirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

13-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11/1 maddesine  istinaden, Belediyemiz bünyesinde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü kurularak, Belediye organizasyon şemasına işlenmesi ve müdürlüğün  çalışma yönetmeliğinin kabulü ile  Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

14-Bodrum Belediye Başkanlığı adına, mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait olan, Pınarlıbelen Mahallesi 138 ada 56 ve 57 parselde kayıtlı 18.569,96 m², Dereköy Mahallesi 221 ada 15 parselde kayıtlı 9.159,73 m², Çamarası Mahallesi 113 ada 22 parselde kayıtlı 26.319,78 m² yüz ölçümlü taşınmazların açık teklif kiralama ihalelerine  katılmaya, ilgili yasalar gereğince yürütülecek tüm iş ve işlemlerde münferiden yetkili olmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

15-İlçemiz Kumbahçe Mahallesi, Karaada Mevkii 676 ada 1 parsel sayılı 55.359,05 m² yüzölçümündeki  Belediyemiz taşınmazı ile ilgili Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı sahibi BE Jeotermal Turizm Yatırımları Sağlık Denizcilik Eğlence Hizmetleri  Anonim Şirketine 10 yıl süreyle tahsisi/ kiralanması talebinin 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 4.,6.,12. ve 17.maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.ve 18.maddelerine istinaden görüşülmesi.

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu