GündemManşet

BELEDİYE MECLİSİ YARIN TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 06.02.2020 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde.

 

GÜNDEM

1-Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 20.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

2-Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 2020/12 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada 5 parsele ilişkin, 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 20.01.2020 tarih ve 2020/2 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

 (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

3-Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin  1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 20.01.2020 tarih ve 2020/3 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

 (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

4- Belediye Meclisinin 03.01.2020 tarih ve 2020/23 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin Kabulüne” ilişkin kararda geçen, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Ücret Tarifesindeki Canlı Müzik Ruhsatı Ücretinin” yeniden değerlendirilmesi teklifine ilişkin alınan 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

 (Plan ve Bütçe Komisyonu)

5- Belediyemiz Meclisinin 03.05.2017 tarih ve 2017/61 sayılı kararı ile uygun bulunan; İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 128 ada, 2 parselin batısında yer alan park alanı içerisindeki Trafonun plana işlenmesine ilişkin Trafo Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, onama sınırının değişmesi nedeniyle tekrar görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6-İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alanda Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan tescil kararları, yenilenen 22-A kadastro verileri ve artan nüfus verileri nedeniyle mevcut sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik  hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin  görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

7- Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Torba Mahallesinde  tapunun 178 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı, 653,21 m² yüzölçümlü, Arsa vasfındaki taşınmaz imar planında “Sağlık Tesis Alanında” kalmakta olup, bir hayırseverimiz tarafından “Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binası” yapılacağından, söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak Sağlık Bakanlığına tahsis edilmesi, tahsis amacı dışında kullanılması durumunda tahsis işleminin iptal edilmesi konusunun görüşülmesi.

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8- Mülkiyeti  Özgür ARKUN ve  Özden ARKUN ‘a  ait olan, İlçemiz Çarşı Mahallesinde, tapunun 1159 ada 7 parsel numarasında kayıtlı, 238,32 m² yüzölçümlü, “Avlulu Kargir Ev” niteliğindeki taşınmaz, Belediye Hizmet Binası ve Zabıta Müdürlüğü Binasının yanında olması nedeniyle, söz konusu taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden Bodrum Belediyesi adına satın alınması  konusunun görüşülmesi.

(Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

9- Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla,  5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden,  30.000.000,00- TL kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)

10- Belediyemizde boş bulunan 8130 unvan kodlu 1. Derece Veteriner Hekim Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Veteriner Hekim çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

11-  2020-2024 stratejik planına istinaden doğabilecek muhtemel teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla, Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 2 adet boş kadronun kaldırılarak, Teknik Hizmetler Sınıfında 2 adet kadronun ihdas edilmesi teklifinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)


Ek Gündem Maddesi 

1-5393 sayılı Belediye Kanununun 67.maddesi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62/a maddesine istinaden, Belediyemiz sorumluluk sahası içerisinde Fen İşleri Müdürlüğünce yapılması gereken “Bodrum Geneli Yol ve İnşaat İşleri Yapım İşinin” bütçe ödeneğinin 2020 yılından %30 u, 2021 yılından %70 nin karşılanmak üzere, yıllara yaygın olarak ihalesinin yapılması teklifinin görüşülmesi.

(Fen İşleri Müdürlüğü)

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu