GündemManşet

2020’NİN İLK MECLİSİ YOĞUN BİR GÜNDEM İLE TOPLANACAK..

Bodrum Belediyesinin 2020 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.01.2020 Cuma günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

23 Maddeden oluşan Ocak ayı Olağan Meclis toplantısının maddelere şöyle:

 1. Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019/129 sayılı kararı ile Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonuyla birlikte çalışma yapmak üzere İşgaliye Komisyonuna havale edilen, İlçemiz sınırları içerisinde bina cepheleri ve işgaliye düzenlemeleri için ilke ve standartların belirlenmesi teklifine ilişkin alınmış olan 21.11.2019 tarih ve 2019/1 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(İşgaliye/Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu)

 1. Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 2019/ 154 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Umurça Mahallesi, Yokuşbaşı  Mevkii, 565 ada, 1 parsel ile 566 ada 1,2,3 4 ve 5 parsellere ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınmış olan 26.12.2019 tarih ve 2019/20 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

 

 1. Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 2019/ 155 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Bitez Mahallesi, Gündönümü Mevkii, 2466 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediye hissesine düşen kısmının Cemevi yapılmak üzere Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneğine tahsisine ilişkin alınan 02.11.2018 tarih ve 2018/106 sayılı meclis kararının iptal edilerek, mülkiyeti Belediyemize ait Bitez Mahallesi, 331 ada, 3 parselde kayıtlı ve imar planında “İbadet Yeri” olarak ayrılan taşınmazın  Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneğine tahsis edilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 26.12.2019 tarih ve 2019/21 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

 1. Belediye Meclisinin 02.12.2019 tarih ve 2019/159 sayılı kararı ile İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, Bodrum Yarımadasında yaşanmakta olan gürültü sorununun önüne geçilebilmesi için, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde yeni kriterlerin belirlenmesi ve uygun planlamaların yapılmasına ilişkin alınmış olan 27.12.2019 tarih ve 2019/1 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu)

 

 1. Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 2019/150 sayılı kararı ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Konacık Mahallesinde yer alan “Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nin” adının “Atatürk Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/21 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

 1. Başkanlık Makamının 04.11.2019 tarih ve E.266 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Dereköy Mahallesi, Dereköy 2/4 Sokak isminin iptali teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/16 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

 1. Başkanlık Makamının 11.12.2019 tarih ve E.292 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen,İlçemiz Gümüşlük Mahallesi, 1076 isimli Sokak isminin “Karapınar (Gümüşlük) Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/17 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

 

 1. Başkanlık Makamının 11.12.2019 tarih ve E.292 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen,İlçemiz Sazköy Mahallesinde bulunan meydana “Atatürk (Sazköy) Meydanı” ismi verilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/18 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

 1. Başkanlık Makamının 04.11.2019 tarih ve E.266 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen,İlçemiz Yeniköy Mahallesinde bulunan Uzunkuyu Sokak üzerinde, daha önce isim verilmeyen sokağa “1611 Sokak” ismi verilmesi teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/19 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

 

 1. Başkanlık Makamının 11.12.2019 tarih ve E.292 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen,İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde imar planında ve kadastral haritalarda yer alan ve isimlendirilmemiş olan 16 adet imar yolunun isimlendirilerek, adres kayıt sistemine işlenmesi teklifine ilişkin alınmış olan 11.12.2019 tarih ve 2019/23 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

 

 1. İlçemiz Yahşi Mahallesi, Hortma Mevkii, 174 ada 1 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 1. İlçemiz Karakaya Mahallesi, Koyunbaba Mevkii, 185 ada 5 parselde Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 1. İlçemiz Eskiçeşme Mahallesi, Kazancı Mevkii, 866 ada 2 parselde 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 2020 yılı tatil ayının belirlenmesinin görüşülmesi.

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesine istinaden, Belediyemiz 2020 yılı Denetim Komisyonunda Mahalli İdareler Seçimine kadar görev alacak üyelerin belirlenmesinin görüşülmesi,

(Yazı İşleri Müdürlüğü)

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince 2020 yılında Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri ile Belediye Meclisince oluşturulan komisyonlarda görev alan üyelere, katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun K Cetvelinde 2020 yılı için açıklanacak aylık fazla çalışma ücretinin, nüfusu 100.001’ den 250.000’ e kadar olan ve Büyükşehirlerin Belediye sınırları içerisinde yer alan Belediyeler için belirlenecek maktu ücretin, Belediyemizde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Zabıta görevi yapan personele ödenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. Belediyemizde 5620 sayılı Kanuna istinaden, geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet Mimar’ ın 2020 yılı çalışma vizelerinin alınması konusunun görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. Belediyemizde boş bulunan 8110  unvan kodlu 1. derece Tabip  Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli tabip çalıştırılacağından,  ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu  1. Derece Avukat kadrosunda 3 adet avukat,  8535 unvan kodlu  2. Derece Şehir Plancısı  kadrosunda 1 adet  ve  3. Derece  Şehir Plancısı kadrosunda 1 adet şehir plancısı,  8500 unvan kodlu 1. Derece  Mühendis kadrosunda 1 adet  ve 8. Derece  Mühendis kadrosunda 1 adet mühendis,  6485 unvan kodlu 1. Derece  Arkeolog kadrosunda 1 adet arkeolog, 8750 unvan kodlu 6. Derece  Tekniker kadrosunda 1 adet tekniker , 13600 unvan kodlu  1. Derece  Sanat Tarihçisi kadrosunda 1 adet sanat tarihçisi, 8505 unvan kodlu 1. Derece  Mimar kadrosunda 1 adet mimar , 8130 unvan kodlu 1. Derece Veteriner kadrosunda 1 adet veteriner çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerinin yenilenmesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2020 yılı için açıklanan net aylık ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi,

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. Bodrum Belediye Meclisi’nin 07.11.2019 tarih ve 2019/145 sayılı kararıyla kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği ve Organizasyon Şemasından “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Şefliğinin”  kaldırılması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince,  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin görüşülmesi .

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 1. Bodrum Belediye Meclisinin almış olduğu 17.10.2019 tarih ve 2019/141 sayılı “2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin Kabulüne” ilişkin kararda geçen, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Ücret Tarifesindeki Canlı Müzik Ruhsatı Ücretinin” yeniden değerlendirilmesi teklifinin görüşülmesi.

(Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü)

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu