Manşet

Meclis Perşembe Günü Toplanıyor

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında 8 Gündem Maddesi Var

 

Bodrum Belediyesi’nin 2023 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 02.02.2023 Perşembe günü saat 14.00’de, Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

8 Maddeden oluşan toplantı gündemi ise şöyle:

  1. Belediye Meclisinin 05.01.2023 tarih, 18 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarının, aynı Kanunun 10. maddesi gereği beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, 1/1000 ölçekli Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 180 dönümlük alanın eklenmesinin kabulüne ilişkin alınmış olan 06.12.2022 tarih ve 2022/192 sayılı kararın tekrar incelenmesi’’ teklifiyle ilgili 23.01.2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. İlçemiz Umurça Mahallesindeki 2023 Sokak ve Kumbahçe Mahallesindeki 2444 Sokak ortak sokak olduklarından isimlerinin, iki sokağı da kapsayacak şekilde “Dere Sokak” olarak değiştirilmesine ilişkin alınan 13.12.2022 tarih ve 2022/39 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.
  1. Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor San. Tic. AŞ.’ nin mevcut sermayesi 1.000.000,00-TL (bir milyon TL.) olup, şirketin finansman ihtiyacı nedeniyle 4.000.000,00-TL (dört milyon TL.) sermaye artışı yapılmasının görüşülmesi. 
  1. Belediye Meclisimizce alınan 02.05.2019 tarih ve 2019/73 sayılı karar “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların kira sürelerinin 10 (on) yılı geçmemek üzere belirlenmesine, konuya ilişkin Belediye Encümenine yetki verilmesine” şeklinde olup, söz konusu kararın “Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazlar ile hüküm ve tasarrufumuz altındaki yerlerin (alanların) …”, şeklinde revize edilmesi hususunun görüşülmesi.
  1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan 28.03.2022 tarih ve 3299554 sayılı Atık Toplayıcıları Genelgesi’ ne istinaden, İlçemiz sınırları içerisinde atık toplama faaliyetlerinin yürütülmesi için Belediyemizce hazırlanan Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esasların görüşülmesi.
  1. Belediye Meclisimizin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifesi kısmında yer alan ölçü ve tartı aletlerinden alınan harç miktarlarının, 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. 
  1. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.
  1. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu