Manşet

Belediye Meclisi Toplanıyor

Haziran Ayı Meclis Toplantısında 134 Madde Görüşülecek

 

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı  01.06.2022 Çarşamba günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Toplantı gündemi ise şu maddelerden oluşuyor:

1.Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 2022/82 sayılı kararıyla Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Komisyonuna havale edilen, “Bodrum Belediyesi Çocuk Meclisi” kurulması teklifine ilişkin, 25/05/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2.Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 2022/92 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz, Ortakent Yahşi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Yapı Başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifine ilişkin, 23/05/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

3.1/1000 ölçekli Bodrum-Ortakent-Yahşi Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yaklaşık 35 dönümlük alanda, 1/1000 ölçekli Bodrum-Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yaklaşık 31 ve 23 dönümlük alanlarda ve 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında yaklaşık 36 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için, 3194 sayılı İmar Kanununun 10. maddesine göre Belediyemizin 5 yıllık imar programına bu alanların ek olarak konulması ve onaylanması hususunun görüşülmesi.

4.İlçemiz Ortakent Mahallesi, Kemer Mevkii, 211 ada 43 parsel için, 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan, “Özel Sağlık Tesisi Amaçlı” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

5.İlçemiz Yalıkavak Mahallesi, Yaya ve Bisiklet Yolu Projesine ilişkin İller Bankası AŞ. Genel Müdürlüğü Proje Daire Başkanlığı’na finansal destek talebinde bulunulduğundan, söz konusu projenin onaylanmasına müteakiben ulaşım amaçlı bisiklet yollarının en kısa sürede Belediyemizce Uygulama İmar Planlarına işlenmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi.

6.İlçemizdeki binaların enerji ihtiyacını güneşten sağlamak amacıyla, yürürlükteki ve plan çalışması devam eden uygulama imar planlarının plan hükümlerine, çatılarda güneş paneli kurulmasına yönelik hüküm eklenmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

7.Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli sunulabilmesi için Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan bir adet 3 üncü derece 9880 unvan kodlu eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli eğitmen çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

8.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi.

9.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden,  Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan; Genel İdari Hizmetler Sınıfında; 1 adet 7785 unvan kodlu 5.derece “Tahsildar” kadrosunun 9880 unvan kodlu 3. Derece Eğitmen kadrosu ile değiştirilmesi ve ihdas edilen bir adet 3. derece 9880 unvan kodlu eğitmen kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli eğitmen çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

10.Belediyemizin, ‘Dünyanın En Güzel Koyları Birliği’ne (The Most Beautiful Bays In The World Association)  üye olmasına ilişkin teklifin, 5393 sayılı Belediye Kanununun ”Yurtdışı İlişkiler” başlıklı 74. maddesi gereğince görüşülmesi.

11.Belediyemiz tarafından “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı” tarifesinin belirlenmesi ve 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen “Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi.

12.Belediyemiz Meclisinin 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

13.5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi gereğince, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Başkanlığı arasında KGM Yetki ve Sorumluluğu altında bulunan Bodrum İlçesi D330 Karayolu üzerindeki kavşakların basit bakım ve onarımı ve sinyalizasyon sisteminin değişimine ilişkin projenin hazırlanması, mevzuat gereğince alınması gerekli izin-onay işlemlerinin tamamlanması ve uygulanması konularını içerecek şekilde düzenlenecek protokolün imzalanması ve yürütülmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu