Manşet

Bodrum Belediye Meclisi 5 Nisan Salı Günü Toplanıyor

Komisyonlardaki İsimler Belirlenecek

 

Bodrum Belediyesi’nin 2022 yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı  05.04.2022 Salı günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir.

1- Belediyemiz Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/89 (2021/103-ek süre) sayılı kararıyla Kültür Sanat ve Sosyal İşler  Komisyonuna havale edilen, “5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine istinaden Bodrum Belediye Başkanlığının destekleriyle “Bodrum Belediyesi Kent Orkestrası” kurulması” teklifine ilişkin, 24.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/35 sayılı kararıyla  İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Eskiçeşme Mahallesi, 866 ada 2 parsel numaralı taşınmaza yönelik onaylı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı doğrultusunda hazırlanan 48942924 (PİN) plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği” teklifine ilişkin, 28/03/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/37 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifine ilişkin, 28/03/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/52 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Erol AĞAN ve Hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda “Park Alanı” olarak terk edilen alanın, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon  Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” olarak kullanım amacının  değiştirilmesi sonucu  mülkiyet  hakkının ihlali  durumu oluştuğu gerekçesiyle, Kumbahçe Mahallesi 667 Ada 6 Parselin Ağanlar  Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ.’ ye bedelsiz olarak iade edilmesi” teklifine ilişkin, 28/03/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/40 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifesi kısmında ölçü ve tartı aletlerinden alınan harç miktarlarının,  24 Aralık 2021 tarih ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi” teklifine ilişkin, 21/03/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/42 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait ücret tarifesinde Mimari Proje Ön İnceleme Ücreti kısmında yer alan “Tekrarlayan her başvuruda %50 si olarak uygulanır” ibaresinin “Sadece 1 defaya mahsus olmak üzere ruhsat harç ve ücreti kesilirken alınır” ibaresi ile değiştirilmesi” teklifine ilişkin, 03/03/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

7- Belediyemiz Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 2021/41 sayılı kararıyla Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, “İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi ve Yeniköy Mahallesi sınırında kalan “Elmadağ Caddesi” isminin “George BASS Caddesi” olarak değiştirilmesi talebine ilişkin, 16.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

8- İlçemiz İslamhaneleri Mahallesi, 131 ada 1 parselin güneyinde ve Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan parka “Kadir Yiğit Bayraktar Parkı” ismi verilmesine ilişkin 16.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

9- İlçemiz Karaova Mahallesinde bulunan 8374 Cadde (eski Belediye Caddesi) isminin, “Karaabat Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin 16.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

10- İlçemiz Karaova Mahallesinde bulunan 8373  Cadde (eski Barbaros Caddesi) isminin “Yaşar  Yılmaz  Caddesi”  olarak değiştirilmesine ilişkin 16.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

11- İlçemiz Mumcular Mahallesinde bulunan,  8379  Cadde  (eski Çoban Yıldızı Caddesi)  isminin  “Sucu  Hüseyin Askan  Caddesi” olarak değiştirilmesine ilişkin 16.03.2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

12- Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemizce hazırlanan İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri, Dereköy Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

13- Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave  Uygulama İmar Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlardaki uygulamalar ve Belediye Meclisimizin 05.01.2022 tarih ve 24 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi teklifinin görüşülmesi.

14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Encümen Üyelerinin” belirlenmesi.

15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İmar ve Bayındırlık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

16- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

17- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

18- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İşgaliye Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

19- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu”  üyelerinin belirlenmesi.

20- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Şeffaflık Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

21- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

22- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Gençlik ve Spor Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

23- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “ Turizm Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

24- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Cadde ve Sokak İsimlerini  Belirleme Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

25- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince, 1 yıl süreyle görev yapacak “Tahsil Yardım Komisyonu” üyelerinin belirlenmesi.

26- Belediyemiz Meclisinin 19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı kararıyla kabul edilen Bodrum Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesinde yer alan, Fen İşleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrar değerlendirilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi.

27- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesi (a) bendi gereğince, Bodrum Belediyesi ile Gazi Üniversitesi (KUTEM) arasında, Belediyemizin görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olmak üzere; planlama, koordinasyon, değerleme, mimarlık, ulaşım, şehircilik, sempozyum, fuar, çalıştay ve eğitim düzenlenmesi konularını içerecek şekilde düzenlenecek protokolün imzalanması ve yürütülmesi ile ilgili Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

28- Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfında 8535 Unvan Kodlu 3. Derece (1 adet) Şehir Plancısı kadrosunun,  Teknik Hizmetler Sınıfında 8750 Unvan Kodlu 2. Derece (1 adet) Tekniker kadrosu ile,  Teknik Hizmetler Sınıfında 8500 Unvan Kodlu 3. Derece (1 adet) Mühendis kadrosunun, Teknik Hizmetler Sınıfında 8750 Unvan Kodlu 3. Derece (1 adet) Tekniker kadrosu ile değiştirilmesi ve ayrıca ihdas edilen bir adet 2. Derece ve bir adet 3. Derece 8750 unvan kodlu Tekniker kadrosunda iki adet tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılacağından, ücretlerinin belirlenmesi hususunun  görüşülmesi.

29- 02 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren 182 Numaralı ILO Çocuk Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen ve Anayasanın 90. maddesi kapsamında iç hukuk kuralına dönüşmüş olan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme doğrultusunda; İlçemizde yaşayan çocukların Belediye yönetimine katılması ve söz sahibi olmaları için “Bodrum Belediyesi Çocuk Meclisinin” kurulması teklifinin görüşülmesi.

30- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi gereğince, Bodrum Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu