Manşet

Meclis Halka Kapalı Gerçekleştirilecek

Belediye Meclis Toplantısı 4 Aralık'ta

 

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Aralık Ayı Olağan Meclis toplantısı Covid-19 tedbirleri kapsamında halka kapalı olarak gerçekleştirecek. Canlı yayının yapılacağı Meclis toplantısında vatandaşlar, belediyenin resmi sosyal medya hesabından canlı olarak izlenebilecek.

Toplantı 04.12.2020 Cuma günü saat:14.00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemi şu maddelerden oluşmaktadır:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

Belediyemiz Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 2020/137 sayılı kararıyla Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Turgutreis Mahallesi Piren Mevkii, 439 ada 3 parsel ile aynı durumda olan tüm taşınmazların mağdur olmamaları için “Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet ve Dereköy Mahallelerini kapsayan 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planı” sınırları içerisinde kalan mera ve tarım alanlarından geçirilecek yolların imar yolu olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında değerlendirilmesi konusunun görüşülmesi.

2- Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi 

  • İlçemiz Akyarlar Mahallesinde, “Halil Saygı Sokak ve Şükrü Çürük Sokak” hatlarının düzenlenmesiyle ilgili, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.11.2020 tarih ve 2020/17 sayılı  kararın görüşülmesi.
  • İlçemiz Yahşi Mahallesinde bulunan, Yahşi Böğürtlen Çıkmazı Sokak isminin “ Böğürtlen Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.11.2020 tarih ve 2020/19 sayılı kararın görüşülmesi.

c- İlçemiz Bitez Mahallesi, 1961 Sokak isminin “ Şirin Tekeli Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.11.2020 tarih ve 2020/20 sayılı  kararın görüşülmesi.

ç- İlçemiz Turgutreis Mahallesi, 4076 Sokak isminin “ Ali Yavaş Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.11.2020 tarih ve 2020/22 sayılı  kararın görüşülmesi.

d-  İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1009 Sokak isminin “Ender Uslu Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.11.2020 tarih ve 2020/23 sayılı  kararın görüşülmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Belediyemiz Meclisinin 04.11.2020 tarih ve 2020/140 sayılı kararıyla Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesindeki grupların yeniden belirlenmesi konusunun görüşülmesi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz 46.48.05.49 kurumsal kodunda kayıtlı Yapı Kontrol Müdürlüğünden  500.000,00-TL, 46.48.05.41 kurumsal kodunda kayıtlı Zabıta Müdürlüğünden  500.000,00-TL ve 46.48.05.36 kurumsal kodunda kayıtlı Park ve Bahçeler Müdürlüğünden 3.000.000,00-TL ödeneğin alınarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde yer alan 03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri kalemine fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arası aktarma yapılması teklifinin görüşülmesi.

5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

  • 02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare

Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11/1 maddesine istinaden, Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 3 adet boş kadroda, unvan ve derece değişikliği yapılması teklifinin görüşülmesi.

  • 2020-2024 stratejik planına istinaden doğabilecek muhtemel teknik personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla,

Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 2 adet boş kadronun kaldırılarak, Teknik Hizmetler Sınıfında 2 adet kadronun ihdas edilmesi teklifinin görüşülmesi.

6- Destek Hizmetleri Müdürlüğü

a– 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g ve 38/l maddesi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere  NM0EXXTTRELL50079 şasi numaralı 1 adet 2020 model Ford Transit MCA Van EcoBlue 170 PS kamyonetin şartsız bağışı teklifinin görüşülmesi.

b- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g ve 38/l maddesi gereğince, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet 35 ASL 647 plakalı  2020 model Honda JF81 motosikletin şartsız bağışı teklifinin görüşülmesi.

7- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde çıkarılan bahçe atıklarının parçalanmasında kullanılmak üzere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda belirlenen 1 adet “Bahçe Atıkları Parçalama Aracı” alımının, 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesi (Değişik; 3/7/2005-5393/85 md.) gereğince, Belediyemiz 2021 yılı  T-1 cetveline eklenmesinin görüşülmesi.

8- Temizlik İşleri Müdürlüğü

Evsel atıkların toplama ve taşıma maliyetlerinin azaltılarak atık üreticilerine yansıtılacak maliyetlerin azaltılması amacıyla Akıllı Çöp Toplama Sistemine geçiş çalışmalarına başlanmış olup, İlçemizde evsel atıkların ve ambalaj atıklarının sağlıklı bir şekilde toplanması için yüz konut ve üzeri sitelerde, alanlarının Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilgili şeflikleri ile belirleneceği evsel atıklar için mantar ataçmanlı yeraltı konteynır sistemi ile, yeraltı konteynır sisteminin uygun olmadığı sitelerde ise yine mantar ataçmanlı yerüstü konteynır sisteminin, ambalaj atıkları için jaklı yeraltı konteynır sistemi ile yeraltı konteyner sisteminin uygun olmadığı sitelerde bildirilen kapasitede biriktirme ekipmanının kullanılması konusunun görüşülmesi.

9-Özel Kalem Müdürlüğü

Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. ve Tic. AŞ.’ne sermaye artırımı yapılması ve bu konuda Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

Editör

Sitemizin ilgili kategorilerinde yer almasını istediğiniz haberleri aşağıdaki mail adresi aracılığı ile bize bildirebilirsiniz. (bodrumtime.net@gmail.com)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu